Zákony včelaření

Zákony včelaření

Zákony, jež mají základní platnost:

1. Včely, pokud jde o včelaření, jsou bystřejší než včelaři.

2. Nejvíce rozšířeným mýtem o včelaření je ten, že včely jsou chovány.

3. Včelstvo, kterému se v nejvhodnějších podmínkách věnuje všestranná péče, udělá to, co se jemu bude hodit nejlépe.

4. Největší radost ze včelaření mají ti, kdo mají minimální nároky na užitek z něho.

 

Základní zákony o tom, kterak vést včelstva:

1. „Vést včelstva“ ve včelaření znamená, že si včely dovedou poradit samy jak přežít, navzdory včelaři.

2. Jednoduché řešení nějakého problému při včelaření se objeví okamžitě potom, když jste nastrojili řešení obtížné.

3. Kladným výsledkem toho, že jste nic neudělal, když jste byl při řešení nějakého včelařského problému v rozpacích, je uspokojení, že jste aspoň situaci nezhoršil.

4. Jestliže jste na pochybách, jak řešit nějaký včelařský problém, nedělejte nic – problém zmizí sám.

5. Uteplování včelstev pro přezimování v našich oblastech je vysoce prospěšné proto, aby se včelař zahřál.

6. Je velmi pravděpodobné, že bude pršet v den, kdy plánujete práci se včelami, než v den předcházející nebo následující.

 

Zákony, které ovládají rojení nebo jeho kontrolu:

1. Roj kteréhokoli jiného včelaře se vždy usadí na nižší větvi.

2. Rojení vážně začíná právě v době, kdy vám dojde zásoba rezervních úlů.

3. Bezpečný způsob, jak snížit počet zjištěných rojů na vaší včelnici, je ten, že přijdete-li na včelnici, nikdy roje hledat nebudete.

4. Rojení včelstev lze úplně eliminovat, budou-li se chovat místo včel kuřata.

 

Zákony, jimiž se řídí bodání včel:

1. Naše reakce na včelí bodnutí se zvětšuje úměrně s tvrzením, že včelí bodnutí je pro nás bez účinku.

2. Pečlivě nasazený závoj nás nemůže uchránit před popuzenou včelou, která nás chce bodnout za každou cenu.

3. Rukavice, které by spolehlivě chránily před bodnutím, neexistují.

4. Kotníky a drobné klouby prstů vylučují feromonům podobné látky, které jsou mimořádně přitažlivé pro popuzené včely.

 

Zákony týkající se vybavení včelaře:

1. Tendence dýmáků uhasnout se zvětšuje s agresivitou včel.

2. Pravděpodobnost, že zapomenete vzít s sebou na vzdálenou včelnici důležitou pomůcku, je úměrná vzdálenosti vaší včelnice od vašeho bydliště.

3. Že se mračí a zvedá vítr, je přímým důsledkem toho, že jste si nasadil ochranný závoj a rozdělal oheň v dýmáku.

 

Zákony, jimiž se řídí produkce medu:

1. Dobrovolní pomocníci se objeví vždy právě v době po vytáčení medu a jeho plnění do sklenic.

2. Nejvyšší ceny medu se platí právě před nebo potom, kdy jste dodal na trh všechen přebývající med.

3. Včelařením můžete vydělat peníze – až 2 Kč za hodinu.

Zdroj: Zapůjčeno neznámo kde, odkaz je již nefunkční.